MAISTAS
www.marijostortai.lt

www.marijostortai.lt
www.marijostortai.lt
2.14
Data
2010-09-02 14:59:59
Kūrėjas
Gairės
tortai pyragai konditerija saldumynai


2011-07-06 20:20:38
gugas
super tortai. MMMMMMMMMMMMM.............
2011-10-03 11:40:26
gugas
http://receptai-patiekalai.blogspot.com/
2013-10-01 18:37:46
VwabWaX37vT
Įdomu kaip vedėjo nurodytus pessdomokulo požymius taikyti 19 amž. fyzikams, kuriųlygio lig šiolei nepsiekė ne tik vidurinė mokykla, bet ir aukštosios mokyklos. Medžiagosatominę prigimtį ir energijos tvermės dėsnį stūmė akademinio mokslo marginalai, iš tikroskatinami savo antireliginių ar politinių nusistatymų. Džiaulį, Klauzijų ar Bolcmaną nieks dabar nepavadins pseudofyzikais, gal atvirkščiai jų priešininkus galėtume taip dabarvadinti, bet to neteko plačiai girdėti.Buvau matęs ir kokio nors staklininko vienadieniusdarbus apie erdvės prigimti, bet apie jį ir niekas nekalba. Kyla klausimas kiek kalbos mokslas turi būti skolingas šios svetainės vedėjui, kad jistaip drąsiai rūšiuoja kitų indėlius lietuvių praeities mokslui. Gedgaudo darbas tikrai nevienadienis, ir jo menkintojai tik išsiduoda kad jie stovi kitoje politinės ar idealoginėsperskyros pusėje. Man užkliuvo vedėjo pasigyrimas kad jis mokinosi germanų mytologės.Jau vien toks žodynas išduoda šnekėtojo (ne)išprūsimą ir požiūrį į praeities mokslą,jau nekalbant kad jis besąlygiškai seka Zigmu Zinkevičiumi, kuris tikrai plačiai apsiskelbęsiš visų šonų. Aš pamėginsiu pristatyti dabartinio mokslo lygį atitinkantį supratimą kas yra tie germanai.Pats žodis germanai kilęs gal 200 m, iki Kristaus, taip romėnai pavadino savo šiaurės priešininkus Galijoje. Galijos nukariautojas Kaizeris jos vadino varmanais. Tikriausiaituomet jie buvo kaip keltų tautos. Vokiečiai jau mūsų laikais norėjo save išaukštintiir pasivadinti germanų palikuonimis, bet islandai vieną pirmųjų vokiečių kiltį frankustiesiog vadino hunais. Dabartinės mūsų žinios nerodo kad vokiečiai būtų artimesni romėnųgermanams, negu sarmatams ar dakams iš Balkanų gudų valdytoje Moldavijoje. Aš pasigirsiu savo žiniomis apie lietuvių kalbą, nors tai ir kirsis su pripažintų mūsųpraeities niekintojų postringavimais. Aš jau neminėsiu Lietuvos vardo išniekinimą, kurįgal kaip politinį užsakymą įvykdė Kuzavinis, norėdamas įrodyti kad Lietuvos iš viso nebuvo, o tekėjo tik upelis Litauka iš pelkių miškuose tarp Neries ir šventosios.Net Toporovas nemokėjo paaiškinti iš kur kilęs lietuviškos meškosvardas. Aš jau anksčiau tvirtinau kad ji yra gimdytoja, kilusi gal nuo Senovės Aigypto laikų iš žodžio MES gimdyti. Lygiai taip pat nuskriaustas ir lokys. Jo rusišką vardą medvėdj norėtų aiškinti kaip medų ėdantį. Aš tik užsiminsiu kad vengriškai ir žemaitiškaišis žodis sakomas medvė, dar ir dabar stovi Medvėgalio kalnas. Matysime kad šįžodį gal galėtume aiškinti kaip žemišką MED žynį VIEDJ. Įdomesnis pats lokio vardas.Prūsai ji vadino clok arba tlok, o rusai vilkolakius vadino vilkodlakais. Man belieka gretintisu vengrų kalbos žodžiu taltos, reiškiančiu burtininką ar kerėtoją. Dar keli vengriškižodžiai su ta pačia šaknimi talal rasti, dal daina. Ir mano kaimynas buvo Talalius, dirbo staliumi. Rusiškai žinome žodžius tolk dora, tolkatj aiškinti, tolmač vertėjas. Dar ašprisiminiau žydų šventą knygą Talmud. Taigi lokis save pristato kaip pasaulio burtininkas.Nenuostabu kad jį kaip Lok randame ir germaniškoje pavadintoje mytologėje, kur jisyra Odino pagrindiniu palydovu. Islandai ji dar vadino Lodur, matyt atitinkantį rusišką žodįlodyrj lodorius, t. y. tinginys ir dykinėtojas. Toks lietuviško jau vėlokai pakitusio žodžioLokys pasirodymas kartu su Odinu išduoda ne visai jau seną tokių pasakojimų amžių.Tai galėtų atsitikti jau po 4 amž. kai iš tuometinės Dakijos nauji Europos užkariautojaiužplūdo tuomet dar romėnams neįveiktą Europą. Juos galėtume pavadinti vokiečiais,bet tik ne germanais. Rytuose juos gal žinojo kaip antus. Po šių užkariavimų po Europąišplito bendruomenių apa (ava, go ) papročiai, nuo frankų, saksų, švedų iki dabartinės Lenkijos, Lietuvos ir Rusijos. Aoie juos galėtume pasiskaityti Karolio Modzelevkio knygoje Barbarų Europa. Lietuva ar Ladoga tėra vienas tokių bendruomenių vardas.Mums lietuviams tuos laikus mena ir mūsų mytologės bei dainų bendrassluoksnis su rusais ir ukrainais. Tai randame ne tik Musorgskio, Čiurlionio, Stravinskio muzikoje, bet ir patys užtraukiame Ant kalno mūrai, nors ten iš tikro atjoja mozūrai.Tokie pasižvalgymai po Europą buvo draudžiami tarybiniais laikais, neskatinami ir dabar.Nenuostabu kad apsišaukęs kalbininku, iš tokių tyrinėjimų nepragyvensi, dar daugiausulauksi liūdno Vytauto Rimšos likimo, kuris ir liko Lietuvos vieninteliu akademiniu trakologės tyrėju.Jeigu skaitytojui kiltų noras pasiekti mane tiesiogiai, palieku elektroninį atradąarklys @ erdves.lt
2013-10-02 07:45:14
D6fdYjzkhK
Do I have a chance on<a href="http://tnuykpxhgkq.com"> wnniing</a>.1. If I comment your blog the best, maybe2. If I add your blog to mine, possibly3. If I buy some of your clothes, certainly4. If I do all the above, Definitely.Opinionated Press
2013-10-02 14:07:31
Tj0RR9FkcSwp
How am I just reading these posts right now? I haven't been on here in 16 days? I find that so hard to beevlie! Glad you tweeted just now to remind me to get my style on! http://luwgtvjt.com [url=http://aqygmtotf.com]aqygmtotf[/url] [link=http://lepeomspo.com]lepeomspo[/link]
2013-10-05 18:34:35
zeUgV2pO7w5F
Dear Seth,Interested in getting a bit of<a href="http://iszjxjwaj.com"> iotarmofinn</a> regarding your wedding packages. Do you have a price list and what each package offers?That would be greatly appreciated,Sarah and Simeon
2013-10-06 03:57:30
5puHrBZoJ0Y0
Aku baru saja terjumpa satu wisebte kad kahwin online kat . Banyak jugak pilihan kad kahwin yang best2 ada kat sana. Layanan diorang memang terbaik. http://mgxfblk.com [url=http://alnzjhbne.com]alnzjhbne[/url] [link=http://cxxwkvzxj.com]cxxwkvzxj[/link]

Copyright © 2009-2014 WebOaze. Visos teisės saugomos. e-sprendimas: elektroninių parduotuvių kūrimas